Migraine

“Een combinatie van hypnotherapie, coaching en lichaamsgerichte oefeningen helpt vaak goed om migraineklachten te verminderen of zelfs aanvallen te voorkomen. “

Sandra Leliveld

Meer dan 2 miljoen Nederlanders worden regelmatig geplaagd door migraine, een chronische lichamelijke aandoening. Tijdens een aanval is men vaak niet in staat tot enige activiteit. De kenmerken van migraine zijn; bonkende hoofdpijn, misselijkheid, aura zien (vlekken) en overgevoelig zijn voor licht, geluiden of geuren. De gevolgen van migraine kunnen groot zijn: ziekteverzuim, sociaal isolement en sombere gevoelens.

Een combinatie van hypnotherapie, coaching en lichaamsgerichte oefeningen helpt vaak goed om migraineklachten te verminderen of zelfs aanvallen te voorkomen.

Behandeling van migraine richt zich onder andere op ‘uit het hoofd komen’, bewustwording van leefstijl, vermindering van stress, ontspanning en het leren ervaren van eigen behoeften en mogelijkheden.

De Engelse hypnotherapeut dr. Michael Mahoney ontwikkelde een uniek protocol voor zes sessies (exclusief een intakegesprek) over drie maanden voor PDS klachten dat uitgebreid werd toegepast en getest in Engeland en Amerika. Dit protocol wordt nu ook gebruikt bij Migraine behandelingen.

De kortdurende behandeling is geschikt voor mensen die gemotiveerd zijn om dagelijks thuis de ingesproken opnamen te beluisteren. Een actieve inzet is dus belangrijk. Om voor behandeling in aanmerking te komen is het belangrijk dat de (huis)arts de diagnose migraine heeft vastgesteld.

Deze behandeling kan ook worden toegepast op spanningshoofdpijn.